สาหร่ายสไปรูลิน่า คุณค่าทางโภชนาการสูงมากจนไม่น่าเชื่อ

สาหร่ายสไปรูลิน่า หรือสาหร่ายเกลียวทอง นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสาหร่ายชนิดหนึ่ง จนกระทั่งพบว่าสาหร่าย Spirulina ที่ชนพื้นเมืองแถบทวีปอาฟริกานิยมรับประทานนั้น เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากจนไม่น่าเชื่อ

ลักษณะของมันจะมีสีเขียวแกมน้ำเงิน เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน  สาหร่ายชนิดนี้ก็จะมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันได้ สาหร่ายสไปรูลิน่าอุดมไปด้วยโปรตีนสูงถึง 60-70% และยังเป็นแหล่งรวมวิตามินที่สำคัญสำหรับร่างกายชนิดต่างๆ เช่น Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin E, โฟลิกแอซิด และนิโคตินิคแอซิด เป็นต้น

“Spirulina platensis” คือชื่อเต็มที่นิยมเรียกในทางวิทยาศาสตร์ และสำหรับประเทศไทย นิยมเรียกสาหร่ายชนิดนี้ว่า”สาหร่ายเกลียวทอง” ซึ่งพบเจอเป็นครั้งแรกที่เขื่อนอุบลรัตน์ ปี พ.ศ. 2509

 

สารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลิน่าและการต้านมะเร็ง

สารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลิน่า มีคุณสมบัติที่ช่วยเรื่องการต่อต้านยับยั้งเซลล์มะเร็งทั้งในมนุษย์และสัตว์ ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยภายในห้องทดลองพบว่า Polysaccharide ที่ได้รับการสกัดจากสาหร่ายชนิดนี้ มีคุณสมบัติที่ช่วยเรื่องการซ่อมแซม DNA ของเอนไซม์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อร่างกายและเซลล์ได้รับผลกระทบมาจากการฉายรังสีเพื่อช่วยในการรักษามะเร็งแก่ผู้ป่วย

มีงานวิจัยหลากหลายชิ้น ทดลองเกี่ยวกับผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ และทดลองเกี่ยวกับเซลล์มะเร็งที่อยู่ภายในร่างกายของสัตว์ทดลอง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับประทานสาหร่ายเกลียวทอง หรือได้รับการรักษาด้วยสารสกัดที่ได้จากสาหร่ายชนิดนี้ ช่วยให้เซลล์เกิดกระบวนการยับยั้งมะเร็งชนิดร้ายแรงได้ในระดับสูง

 

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่า

จากการศึกษาวิจัยและทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสามารถช่วยบำรุงและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งการทำงานของร่างกายได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งนอกจากการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้ว ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถของร่างกายในการเสริมสร้างเซลล์เม็ดเลือดได้อีกด้วย

คุณรู้หรือไม่ว่า สาหร่ายเกลียวทองนั้นยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาว เพื่อให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายของทุกคน

สารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลิน่า เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านมะเร็งและโรคไต

 

โรคไตและสาหร่ายสไปรูลิน่า เกี่ยวข้องกันอย่างไร?

ผู้ป่วยโรคไต จำเป็นต้องได้รับโปรตีนเพื่อช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อส่วนสำคัญภายในร่างกาย โดยมีฮีโมโกลบินที่คอยทำหน้าที่ดูแลการเดินทางของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง รวมทั้งเอนไซม์ และฮอร์โมนบางชนิดของร่างกาย ซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการไตอักเสบ ร่างกายจะเกิดการสูญเสียโปรตีนที่มีความสำคัญต่อร่างกาย ออกไปพร้อมกับการปัสสาวะเป็นจำนวนมาก และทำให้ร่างกายขาดแคลนโปรตีน

หลังจากการค้นพบชาวพื้นเมืองในทวีปแอฟริกา ซึ่งอยู่อาศัยแบบขาดแคลนแหล่งโปรตีนจำพวกเนื้อสัตว์ แต่สามารถยังชีพได้ด้วยการรับประทานสาหร่าย จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์เกิดความสนใจเกี่ยวกับสาหร่ายสไปรูลิน่า และเริ่มทำการศึกษาวิจัยโปรตีนที่ได้รับจากสาหร่ายชนิดนี้อย่างต่อเนื่อง

 

Write a comment